Geschiedenis van de gemeente

De Pinkstergemeente te Hoorn is in 1964 begonnen onder leiding van br. G. Mik.
Hij begon eerst met wekelijkse bijbelstudies. Later in 1966 hield de gemeente de eerste zondagmorgendiensten.De afgelopen jaren is de gemeente tweemaal van voorganger gewisseld en is op allerlei plaatsen samengekomen.
Opvallend was dat er veel broeders en zusters uit Medemblik kwamen. Dit resulteerde in een te krappe behuizing waardoor de gemeente genoodzaakt werd om zich op te splitsen in een Hoorns en Medembliks deel onder leiding van br. J.W. de Cock. Dit was geen gemakkelijke tijd en heeft beide gemeentes behoorlijk beproefd.
Rond 1999 werd de Pinkstergemeente Hoorn in de gelegenheid gesteld om het huidige gebouw te kopen en halverwege 2000 kwam de gezamenlijkheid van een voorganger te vervallen. Sindsdien is de Pinkstergemeente te Hoorn officieel “De Brug” genoemd vanwege de opdracht die we als gemeente hebben in de stad Hoorn om een brug te zijn van God naar de mensen. Het is bijzonder te ervaren dat de Here ons steeds door zeer moeilijke omstandigheden heen heeft geleid.
God is een God van genade en daaruit willen wij leven in de gemeente verwachten. De Pinkstergemeente “De Brug” bestaat uit mensen die geloven in de drie-enige God; God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Met elkaar willen wij God dienen en gemeente zijn. Wij willen God (leren) kennen en ons leven door Hem laten leiden. Dit doen wij door:

  • met elkaar de Bijbel, het Woord van God te bestuderen,
  • met elkaar in gebed te gaan en daarin God’s wil te te zoeken,
  • met elkaar te zingen en muziek te maken tot eer van God.

We zien Jezus Christus als het Hoofd van de gemeente. ( Zie Handelingen 2:42)
De gemeente streeft ernaar samen te functioneren, waarbij we afhankelijk zijn van Jezus Christus en elkaar. Het is de bedoeling zorg te dragen voor elkaar en elkaar te helpen bij moeilijkheden.

Wat geloven wij ?
Wij geloven in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Wij geloven in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus die aan het kruis gestorven is om verlossing van zonde te brengen. ( Zie 1 Cor. 15:2-2)
Wie ontvangt vergeving van zonden en zal eeuwig leven met Hem? Iedereen die berouw heeft van zijn zonden en zich bekeert. Iedereen die gelooft in Jezus Christus en in Zijn plaatsvervangend offer.
Wij geloven dat Jezus Christus leeft, dat Hij is opgestaan uit de dood, nu regeert aan de rechterhand van God en dat Hij spoedig terugkomt. (Zie 1 Cor.15:51-52)
Wij geloven in God de Heilige Geest, de Trooster. Een ieder die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, kan vervuld worden met de Heilige Geest. Hij is de Helper, en zal de weg wijzen naar de volle waarheid