Wat we geloven

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’

Wij geloven dat God heel veel van elk mens houdt. Daarom heeft hij zijn zoon Jezus vanuit de hemel naar de aarde laten gaan. Hierdoor kon God zichzelf en zijn liefde voor de mensen laten zien. De meest indrukwekkende uiting van zijn liefde was dat Hij zijn zoon Jezus liet doden door mensen. Hij stierf aan een kruis. Het doel van Jezus’ dood was dat Hij de straf op zich nam van onze schuld. En God zegt in de Bijbel dat hierdoor elk mens eeuwig leven kan krijgen. Dat leven is voor eeuwig samen met Hem.

We baseren daarom ons geloof op de woorden van Jezus in Mattheus 22:37-39 waar staat ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’.

 

Wij geloven dat toen Jezus was gestorven, hij niet dood is gebleven. Drie dagen na Jezus’ dood werd hij door de kracht van God weer levend! En diezelfde kracht van God kan in elk mens werkzaam zijn. Elk mens die gelooft dat Jezus in onze plaats stierf en dat hij na drie dagen weer levend werd zal zelf ook leven. Om die reden laten wij ons dopen. Het is een teken dat je je “oude” leven achter je laat en dat je in het nieuwe leven van Jezus stapt.

 

Dat eeuwige leven krijg je niet door goed je best te doen in het leven. Het eeuwige leven ontvang je als je gelooft dat Jezus als mens naar de aarde is gekomen en dat Hij de schuld van onze verkeerde dingen op zich heeft genomen.

 

Daarom hebben wij alle reden om God te danken en Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Want God heeft in Zijn Zoon laten zien dat Hij eerst van ons hield. Hij was bereid om te sterven, zodat jij en ik mogen leven! Als dat geen rede is om iemand lief te hebben..?

 

We baseren daarom ons geloof op de woorden van Jezus in Mattheus 22:37-39 waar staat ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’.