Wat we doen

Samenkomen op zondagmorgen

Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar van 10:00 tot ongeveer 11:45 uur. In deze samenkomsten wordt enthousiast gezongen en mogen we luisteren naar mensen die uit de Bijbel onderwijzen. Klik hier om preken te beluisteren...

Kinderwerk

Voor kinderen hebben we heel mooie programma’ s samengesteld. Alle driejarigen en basisschoolkinderen kunnen elke zondag in klasjes samen ontdekken wie God voor ze wil zijn. Dat ontdekken doen ze bijvoorbeeld door te luisteren naar geweldige verhalen uit de Bijbel, door zingen, knutselen en toneelspelen.

Jongeren

De tieners zien elkaar elke week. Ze lezen en leren uit de Bijbel over wie God is. Dit doen ze op een ontspannen en gezellige manier. Hierdoor ontstaan er goede vriendschappen. En dat vinden we belangrijk.

De jeugd ziet elkaar om de week waarbij ze dan ook samen eten. Bij deze groep ligt de focus nog wat meer op verdiepend zoeken naar wat er in de Bijbel staat. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan hun zoeken van een positie in de maatschappij.

De Jongvolwassen groep ziet elkaar regelmatig en praat over allerlei actuele onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben.

Muziek

Wij houden van muziek maken en beschikken over een groot aantal getalenteerde muzikanten zoals pianisten, drummers, gitaristen, vocalisten, etc. Ieder muziekaal talent wordt door ons aangemoedigd en begeleid om zich hierin verder te ontwikkelen.

Vriendschap

Er zijn diverse bijeenkomsten bij mensen thuis waar onderlinge relaties worden versterkt. Daarnaast hebben we ook regelmatig maaltijden na de zondag morgendienst.

Bidden

Op geregelde basis wordt gebeden voor de nood onder de mensen, voor de stad en de actuele situatie in de wereld.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zijn als gemeente betrokken bij het verlenen van hulp in de vorm van SchuldHulpMaatje. Maar er is ook een vorm van kledingruil, muziek in de gevangenis en nog veel meer.

Zending

We ondersteunen christenen die ervoor gekozen hebben om in andere culturen in woord en daad hulp te verlenen. Waardoor mensen de liefde van Christus mogen ontdekken.