Contact

Je kunt altijd met ons contact opnemen via contact@pgdebrug.nl. Ook ben je altijd welkom bij De Brug. Hiernaast zie je de routebeschrijving.

Adresgegevens:

Pinkstergemeente De Brug
Marketentster 3
1625WB Hoorn
Email: contact@pgdebrug.nl
Secretariaat: 06 33 69 47 79
KvKnr: 76648346

Samenkomsten:

Elke zondag om 10.00 uur

Giften en bijdragen:

Giften en bijdragen kun je storten op bankrekening:
RABO: NL22RABO0376874341 t.n.v. PG de Brug

Scan met je mobiel!

Giften zijn aftrekbaar van de belasting

Overkoepelend en ANBI

Pinkstergemeente de Brug is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Website VPE:

"De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: betrouwbaarheid in dienstbetoon, balans in Woord en Geest en betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven."

Vanuit deze koepelorganisatie is Pinkstergemeente de Brug erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons ANBI-nr (RSIN-nr.) is: 815030368

VPE

anbi